Hyra ut bostadsrätt i andra hand

Att hyra ut din bostadsrätt är ett utmärkt sätt att få extra inkomster, men det kommer med sina egna skyldigheter. Om du funderar på att hyra ut din bostadsrätt ska du veta att det finns många saker som du måste tänka på innan du bestämmer dig för om det är rätt beslut för dig.

Hyr ut din bostadsrätt – allt du behöver veta

Vi går igenom vad du bör tänka på och göra innan du hyr ut din bostadsrätt i enlighet med gällande lagar och normer.

Få tillstånd att hyra ut din bostad

Om du vill hyra ut din bostad måste du få ett tillstånd från ditt bostadsbolag. Detta gäller inte om du bara hyr ut ett rum i bostaden. Enligt lagen om bostadsuthyrning behöver hyresvärdar inte längre ange några särskilda skäl för att hyra ut sin fastighet. Styrelsen för din bostadsrättsförening kan bara vägra dig tillstånd att hyra ut i andra hand om det finns ett tungt vägande skäl för det.. Till exempel att du planerar att tjäna pengar på att hyra ut din bostad genom att hyra ut den, att du vill använda fastigheten som hotellboende. Om bostadsrättsföreningen vägrar dig att hyra ut kan du dock överklaga till hyresnämnden..

Om du har en ägarbostad betyder det att ditt hyresavtal är med dig själv. Detta ger hyresgästen fullständig frihet att hyra ut när de vill och vem de vill utan att följa regler som fastställts av bostadsrättsföreningar eller någon annan enhet för den delen!

Hitta hyresgäst till din bostadsrätt

Det finns två olika sätt att hitta en hyresgäst till din fastighet. Det ena sättet är att fråga människor som du känner eller via sociala medier om det inte råder bostadsbrist i staden där den ligger. För att inte ha långa väntelistor med sökande som inte vill ha något annat än en lägenhet med tillräckligt med utrymme för sina tillhörigheter och kanske till och med några husdjur också! Men när du funderar på den här idén, kom ihåg hur många frilansare som flyttar runt från plats till plats beroende på arbetsmöjligheter, så räkna inte bort tryckta annonser heller ... de kan ge det som behövs just vid de tillfällen då vi har minst råd med stillestånd mellan jobben.

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för din bostadsrätt och det är viktigt att hyresgästen är pålitlig. Att bjuda in potentiella hyresgäster på en inspektion av vilka godhjärtade människor de verkligen kan sluta vara under sin vistelse hos oss samt be varje sökande om referenser från tidigare hyresvärdar eller bevis som visar på arbetslivserfarenhet/skolprojekt som genomförts innan vi går vidare till att underteckna alla kontraktsavtal tillsammans i alla lägen! Du kommer också att vilja göra några bakgrundskontroller som inkluderar kontroll av kredithistorik varje år - det sista som någon behöver när man hyr egendom i dagens värld

Skriv kontrakt och förteckning över inventarier

Hyresvärdar bör alltid anlita en advokat för att skriva avtal om andrahandsuthyrning. Gratis avtalsmallar online är generiska och uppfyller ofta inte de senaste lagändringarna, vilket är anledningen till att även juridisk hjälp kan kosta pengar om du vill ha ett verkställbart avtal utan kryphål som skyddar dina intressen samt möjliggör snabb handläggningstid på frågor som uppstår utan att det kostar för mycket arbete eller försenar projekt helt och hållet för att de väntar och hoppas att någon annan betalar sin avgift först innan de tar itu med något viktigt!

En hyresvärd bör alltid vara uppmärksam när han/hon hyr ut sin fastighet. Om du har möbler är det viktigt att ange vad som ingår i kontraktet så att det inte blir några överraskningar för någondera parten senare på vägen. Dessutom bör du om möjligt registrera eventuella skador som hyresgästerna har orsakat under användningen av nämnda föremål och se till att denna information om slitage från tidigare hyresgästers användning hjälper till att hålla utkik innan du återanvänder gamla möbler igen!

Hemförsäkring för andrahandsuthyrning

Som bostadsrättsinnehavare är du fortfarande ansvarig för att försäkra din bostad, även om du hyr ut den till någon annan. Den individuella hemförsäkringen gäller fortfarande för dig, inte för din hyresgäst. Därför måste dina hyresgäster också skaffa sig ett eget försäkringsskydd. När du hyr ut i andra hand kan du behöva ändra din hemförsäkring, så rådgör med ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i din situation.

Regler för att hyra ut av bostadsrätter

Den 1 februari 2013 trädde nya bestämmelser i kraft som utökade hyreslagen och omfattade andrahandsuthyrning av ägarbostäder. De viktigaste skillnaderna mellan uthyrning av ägarbostäder enligt lagen och uthyrning är följande:

  • båda parter kan komma överens om en skälig hyra, som beror på den lokala marknaden.
  • andrahandshyresgästen har inget besittningsskydd, detta innebär att han eller hon inte kan har rätt att förlänga hyresavtalet mot bostadsägarens vilja.

Rimlig hyra för bostadsrätter i andra hand

Enligt hyresriktlinjerna för ägarbostäder måste både hyresvärden och hyresgästen komma överens om hyresbeloppet. Hyran ska vara rimlig och täcka fastighetens löpande kostnader och kapitalkostnader, men du har större flexibilitet när det gäller att fastställa den slutliga betalningen. Om du hyr ut din lägenhet möblerad kan du till exempel höja hyran lite för att täcka för slitage på möblerna. Om din hyresgäst anser att hyran är för hög kan hyresnämnden sänka den om den är betydligt högre än fastighetens kapital- och driftskostnader.

Räkna ut en skälig hyra

Beloppet för dina löpande utgifter bestäms av dina faktiska utgifter, t.ex. bostadsrättsföreningsavgifter, el, internet och vatten. Kapitalkostnaden är å andra sidan en beräkning av en fast ränta som anger hur dyrt det är att ha dina pengar bundna i ditt hus Det faktum att du tog ett lån på lägenheten för att täcka hyran bör inte påverka hyresgästens betalningar.

Använd avkastningen på marknadspriset på din bostad för att beräkna din kapitalkostnad. En rimlig avkastning anses ligga ett par procent över Riksbankens referensränta. Sedan multiplicerar du bostadens värde med avkastningsräntan för att få en avkastning på investeringen. Dela summan på 12 månader och lägg sedan till månadsavgiften och de löpande kostnaderna för att få fram en rimlig månadshyra.

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare är ovillkorligen ansvarig för lägenheten och hyran. Därför är det ofta en bra idé att hyresgästen betalar dig och att du betalar räkningarna.

Betala skatt vis uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Du kan behöva betala skatt på andrahandsuthyrning av din fastighet, men du kan också begära ett standardavdrag per år för varje bostad, vilket gör det möjligt att få en viss hyressumma skattefritt. Du kan också dra av kostnaden eller hyran som du betalar när din vanliga bostad hyrs ut (men inte kapitaltillskottet). Det återstående beloppet måste då beskattas som kapitalinkomst i din inkomstdeklaration, oavsett om du har gjort några avdrag eller inte. Kontakta Skatteverket för att ta reda på hur mycket varje avdrag uppgår till och om det är tillämpligt i din situation.

Frågor och svar - hyra ut bostadsrätt i andra hand

Hur mycket får man ta i hyra för en bostadsrätt?

Hyran ska vara rimlig och täcka fastighetens löpande kostnader och kapitalkostnader. Du bör också komma ihåg att du som bostadsrättsinnehavare är ovillkorligen ansvarig för lägenheten och hyran. Därför är det ofta en bra idé att hyresgästen betalar dig och att du betalar räkningarna.

Kan en bostadsrättsförening neka uthyrning?

Om du hyr av en bostadsrättsförening är det upp till bostadsrättsföreningen att godkänna uthyrning av en bostad. De kan neka uthyrning av en lägenhet på grund av brott mot hyresavtalet, problem med uthyrning tidigare eller andra brister i uthyrningen. Ett bra sätt att säkerställa uthyrning av en lägenhet är att göra en grundlig bakgrundskontroll av hyresgästerna och träffa dem innan man undertecknar något avtal.

Vad bör du tänka på innan du hyr i andra hand?

Här är några saker som du bör tänka på när du hyr ut en bostadsrätt:

  • Det innebär att han eller hon inte har rätt att förlänga hyresavtalet mot hyresvärdens vilja.
  • Hyresprocessen bör överenskommas av båda parter för att undvika konflikter senare i förhållandet
  • Hyrespriset bör vara överenskommet gemensamt och inte alltför oflexibelt så att det inte blir svårt för någon av parterna att förhandla.
  • Varje part bör få sin egen individuella juridiska rådgivning innan man ingår avtal.